ตำแหน่ง : Programmer จำนวน 2 อัตรา เงินเดือนตามตกลง

 
รายละเอียดของงาน
1. ติดตั้ง และSetup โปรแกรมระบบ TAS ให้ใช้งานได้ (ครอบคลุมการลงโปรมแกรมพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบ TAS อาทิ เช่น Borland Delphi5, RSLinx, Oracle Client เป็นต้น)
2. ติดตั้งโปรแกรมฐานข้อมูล Database Server รวมทั้งสามารถ Create/Backup Database, Create / Modify / Delete Table
3. เขียนพัฒนาโปรแกรมตามเนื้อหาที่ได้รับมอบหมายจากห้วหน้างานให้เสร็จตามกำหนดเวลา
4. จัดทำคู่มือการใช้งานโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นและฝึกอบรมให้กับลูกค้า
5. แก้ไขปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และระบบ Network ขององค์กรและระบบงานที่บริษัทดูแลรับผิดชอบ
6. จัดทำรายงานการปฎิบัติงานที่ได้รับมอบหมายแจ้งให้แก่ผู้บังคับบัญชา
7. ปฏิบัติงานตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา
 
สถานที่ปฏิบัติงาน
ซอยกิ่งแก้ว 62/2 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศชาย - หญิง อายุ 22-30 ปี
2. วุฒิ ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
4. มีความรู้ในเรื่องการเขียนพัฒนาโปรแกรม คำสั่งพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม
5. มีความรู้ในเรื่องระบบฐานข้อมูล (Database) และการจัดการตารางข้อมูล (Table)
6. มีความรู้พื้นฐานในการออกแบบโปรแกรม การเขียน Flow Chart / ER Diagram
7. มีความรู้ในโปรแกรม Borland Delphi5/ MS VS.Net / Oracle Database / SQL Server
8. มีความรู้เรื่องการทำงานของโประแกรมระบบ TAS
9. มีความรู้ในเรื่องการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่อง Server
10. สามารถทำงานในต่างจังหวัดได้
 
สวัสดิการ
1. โบนัส
2. เบี้ยเลี้ยงทำงานต่างจังหวัด
3. ค่าทำงานล่วงเวลา
4. ประกันสังคม
5. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 
วิธีการสมัคร
1. สนใจสมัครงานด้วยตนเอง
2. ส่งจดหมายประวัติส่วนตัวและรูปถ่ายได้ที่ E-mail : cm7@cm-7.co.th
 
ติดต่อ
คุณสุเทพ ภูมณีรัตนกุล (ผู้จัดการฝ่ายบุคคล)
โทร : 02-738-4940-1
แฟกซ์ : 02-722-7235
 
 

 

 
     
     
CM-7 CO., LTD 623-623/1 SOI PATTANAKARN 39, PATTANAKARN RD. SUANLUANG BANGKOK 10250 TEL. 0-2362-6312-3; FAX. 0-2722-7235; E-MAIL CM7@CM-7.CO.TH